Velkommen til nytt skoleår!

Hans Erik Forø

Dette er en ny portal som forhåpentligvis vil gjøre det enklere å finne informasjon om IKT tjenestene til Stjørdal Fagskole. Det er noen endringer i systemene, vi fra IKT avdelingen vil etter hvert komme rundt.